.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
นายวิชัย นามประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
ที่ตั้ง อบต.สหธาตุ
ประวัติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
รายงานการเงิน
บุคลากร
สมาชิกสภาอบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศด้านบุคลากร
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศใช้แผนปี 2561-2564
รายละเอียดร่างแผนสี่ปี (ปี 61 แบบ ผ 01)
สารสนเทศกองช่าง
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
Acitvities
Site Map
Profile
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ติดต่อเรา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
Menu on the right
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning health and physical education
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
เสนอข้อร้องเรียน ร้องทุกช์
 
May 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 May 2562
 
 
 
All online 11 People
IP number 3.85.143.239
You are visitor number 322,022
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com