หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ แจ้งผลการประมูลราคาเช่าอาคารลานค้าตลาดสดชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การวางพวงมาลาดอกไม้สด ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน
โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 9 กัยายน พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี