หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต+ตีเส้นจราจร บ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก+ตีเส้นจราจร บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก+ตีเส้นจราจร บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด 
     
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.เบี้ยพิการ ประจำเดือนมกราคม 2562 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนมกราคม
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
โครงการกีฬาตำบลสหธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)