หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต-ตีเส้นจราจร บ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด 
     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต-ตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต-ตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     

งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือน มีนาคม วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.สหธาตุ โดยนายกอบต.สหธาตุ นายวิชัย นามประภา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.กลางใหญ่ จำนวน 64 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ประชาชน เยาวชน และพนักงานส่วนตำบล ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ วัดศรีสุมังคลาราม บ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 โดยมีกิจกรรม อบรม เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย และรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ