หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายในตำบลสหธาตุ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสหธาตุ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือน สิงหาคม วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ