หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต-ตีเส้นจราจร บ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด 
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต-ตีเส้นจราจร บ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด 
     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต-ตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     

งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
"งานสมโภช 102 ปี เขื่องใน"
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ