หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 
     
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 
     
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มืถุนายน 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     

งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการ "คุยเปิดใจ รักปลอดภัย เข้าใจลูกหลาน" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ