หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม) 
     
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 
     
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2562 
     
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ การควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2562 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การประชุมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ