หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การซ่อมบำรุงถนนลาดยาง ในพื้นที่ บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตโดยชุมชนท้องถิ่นอำเภอเขื่องใน โดย ศูนย์จัดการเครือข่ายอบต.ยางขี้นก ร่วมกับ อบต.สหธาตุ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 บริเวณป้อมตำรวจตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี