หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 
     
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ประจำปี 2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย บ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสหธาตุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี