หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
     
โครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
     
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเทียน ประจำปีงบประมาณ 2561 
     
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามผลการปฏิบัติงานของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จ.อุบลฯ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.อุบลฯ ณ อบต.สหธาตุ โดยอบต.สหธาตุร่วมกับ อ.เขื่องใน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ/คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย/ผู้บริหารสถานศึกษา/ปลัดอำเภอ/กำนัน ทุกตำบล/ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
กิจกรรม Big cleaning day ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)