หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดทำพานบายศรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
กิจกรรมประกาศผลการตรวจประเมิน และมอบโล่รางวัล โครงการตำบลสะอาดป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลสหธาตุ เมืองแห่งความสุข พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ