หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ประเพณีสงกรานต์ อบต.สหธาตุ ๒๕๖๐ on PhotoPeach
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุวาที หมู่ที่ 7 
     
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
     
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 5 
     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 อบต.สหธาตุ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุกลาง ในวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564
ร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖4 ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสหธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564

 


ข่าวประกวดราคา สอบราคา
 

ข่าวประกวดราคา สอบราคา


โครงการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสหธาตุ บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

โครงการ อบต.พบประชาชน อบต.สหธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๔,๕ บ้านธาตุลุ่ม
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วบอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลสหธาตุ
 

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี