.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม FILE DOWNLOAD

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ FILE DOWNLOAD

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง FILE DOWNLOAD

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต FILE DOWNLOAD

มาตรการป้องกันการรับสินบน FILE DOWNLOAD

มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม FILE DOWNLOAD

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ FILE DOWNLOAD

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ FILE DOWNLOAD

ประกาศเจตนารมย์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


 

 
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.18.161
คุณเข้าชมลำดับที่ 551,247
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com