หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กใน 1000 วันแรกของชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมคัดกรองประชาชนที่เข้าจับจ่ายใช้สอยในตลาดตำบลสหธาตุ
การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.สหธาตุ ครั้งที่ 1/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสหธาตุ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสหธาตุ
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 บริเวณหนองปลาปาก วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ร่วมกับกำนันตำบลสหธาตุ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนตำบล
การประชุมเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลสหธาตุ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป