.

องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี         Tel : 045 - 429534            Fax : 045 - 429535         E-mail saosahathat@gmail.com

 
 
นายวิชัย นามประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
 
 
  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
หน้าหลัก
ที่ตั้ง
ประวัติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายการพัฒนา
รายงานการเงิน
บุคลากรฝ่ายบริหาร
บุคลากรสมาชิกสภาอบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากรสำนักงานปลัด
บุคลากรกองการศึกษาฯ
บุคลากรกองคลัง
บุคลากรกองช่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศด้านบุคลากร
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศใช้แผนปี 2561-2564
รายละเอียดร่างแผนสี่ปี
สารสนเทศกองช่าง
สารสนเทศกองการศึกษา
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
สารสนเทศสำนักปลัด
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
แผนที่เว็บไซต์
ผลงานของเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ติดต่อเรา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เมนูทางขวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ถาม-ตอบ ความคิดเห็น
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
เสนอข้อร้องเรียน ร้องทุกช์
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 21 กันยานยน 2562
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.4.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 337,655
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 045 - 846093
Email : obtsahathat@gmail.com :::: Webmaster >> inspector181@gmail.com