ประวัติและตราสัญลักษณ์

ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2023 04:16:40 508

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

ประวัติ

        องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุเป็นรูปวงกลมภายในวงกลมเป็นรูปพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวตำบลสหธาตุ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP