การประชุมคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ วันที่ 17 ตุลาคม 2566